Päästötiedot ja energialähteet

Tältä sivulta löydät tarkennetut tiedot päästöistämme ja käyttämistämme energialähteistä verkkokohtaisesti. Sivulla on tietoa myös polttoaineveroista.

Päivitetty energiatehokkuuslaki (787/2020) ja sen perusteella annettu valtioneuvoston asetus (254/2021) velvoittaa kaukolämpöyhtiöt tarjoamaan asiakkailleen tietoa kaukolämmön päästöistä, energialähteistä ja veroista. Laki liittyy EU:n energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpanoon.

Päästöt ja energialähteet verkoittain :

Kaukolämmön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden verot löytyvät täältä:
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/valmisteverotus/sahkovero/verotaulukot/

Lisätietoa

Lisää tietoa energiatehokkuudesta ja eri toimista energiatehokkuuteen liittyen löydät Motivalta www.motiva.fi tai maakuntasi energianeuvojalta, lista neuvojista löytyy täältä: energiavirasto.fi/energianeuvonta

Loppuasiakkalla käytettävissä olevat oikeussuojakeinot löytyvät kaukolämmön sopimusehtojen kohdasta 15 Riitojen ratkaiseminen