Loimua_uratarinakuva_Meira.

Töissä Loimuassa: Meira Saarinen, ympäristöpäällikkö

Kunnianhimoista ympäristötyötä
Meira Saarinen huolehtii ympäristöpäällikkönä laaja-alaisesti Loimuan ympäristöasioista. Pääosa työajasta kuluu Hämeenlinnan toimistolla tiedonhankinnan, erilaisten raporttien, hakemusten, toimintajärjestelmän ja viranomaisyhteistyön parissa. Vastapainoa hallinnolliselle työlle tuovat käynnit toiminnan ytimessä eli Loimuan laitoksilla, joita on viitisenkymmentä.

Ympäristöinsinöörin ja tuotantotalouden DI-tutkinnon suorittanut Meira aloitti työt kaukolämmön parissa vuonna 2007. Sitä ennen hän hoiti ympäristöasioita metsäteollisuudessa.

– Halusin saada uudenlaista kokemusta ja laajentaa osaamistani energia-alalle. Silloinen ympäristöasiantuntijan toimenkuva tarjosi myös kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi yrityksen imago ympäristöystävällisenä edelläkävijänä sai minut kiinnostumaan työstä Loimuassa. Melko pian vastuualue laajeni ja titteli vaihtui ympäristöpäälliköksi.

Tarkkaa työtä sääntöjen puitteissa
Yksi ympäristöpäällikön työllistäjiä on hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävä päästökauppa ja siihen liittyvät toimenpiteet.

– Loimuan laitoksista 19 on tällä hetkellä päästökaupan piirissä. Kierrän vuosittain laitokset ulkopuolisen asiantuntijan kanssa, joka todentaa laitostemme päästöt Energiaviraston raporttia varten.

Meira laatii myös ympäristölupahakemukset ja erilaisia viranomaisille tehtäviä vuosiraportteja, joita hän tekee yhteistyössä operatiivisen henkilöstön kanssa.

– Parasta työssäni on sen monipuolisuus. On myös antoisaa saada olla tekemissä monien ihmisten kanssa ja päästä liikkumaan toimiston ulkopuolella itse laitoksilla.

Aina valmis oppimaan uutta

Meira on tehtävänsä myötä mukana Energiateollisuuden toiminnassa, josta hän saa työhönsä paljon tarpeellista tietoa. Koskaan ei voi sanoa, että nyt tiedän tästä asiasta kaiken. Koko ajan on oltava valmis oppimaan uutta ja syventämään aiempaa tietoa. Työn ohessa Meira on opiskellut erikoisjuristitutkintoon tähtääviä opintoja pääaineenaan ympäristöoikeus. Sähköpostiin kilahtelee tasaiseen tahtiin lakiuutisia, päivityksiä ja oikeuden päätöksiä.

Lainsäädännössä tapahtuu koko ajan muutoksia ja yksi työn haasteita on pysyä ajan tasalla kaikesta tarvittavasta. Huolehdin myös muun muassa kouluttamalla, että henkilöstömme saa tiedon tarvittavista muutoksista ja että asiat viedään käytäntöön. Juuri tehty verkkopohjainen jätehuollon osaamiskoulutus saikin osallistujilta kiitosta.

Rohkeita valintoja ja ketterää menoa
Meira on viihtynyt hyvin Loimuassa ja kiittelee kivoja työkavereita ja viihtyisää ilmapiiriä. Ammatinvalintaa pohdiskelevia hän rohkaisee omiin vahvuuksiin sopiviin valintoihin.

– Kannattaa olla avoimin mielin eikä ainakaan jämähtää ajatukseen miesten ja naisten töistä.

Vapaa-aikaansa Meira viettää perheen parissa. Käsitöiden ja liikunnan ohella harrastuksista rakkain on agility 1,5-vuotiaan schapendoes-nartun kanssa. Koiran kanssa tulee myös liikuttua luonnossa. Ympäristöpäällikön sydäntä lähellä on myös matkailu ja reissussa ollessa onkin kiinnostava tarkkailla muiden maiden tapaa hoitaa ympäristöasioita.