Maakaasuhinnat kuluttajat

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.10.2023 alkaen tilausteholtaan 1–20 kW:n maakaasutoimituksissa Loimua Oy:n seuraavilla verkkoalueilla:
Hattula, Hämeenlinna, Iittala, Tervakoski, Toijala ja Turenki.

Maakaasun hinta koostuu perusmaksusta, siirtomaksusta, energiaverosta ja energiamaksusta.

Siirtomaksu muodostuu seuraavasti (sis. alv 24 %):

Perusmaksu 1–20 kW                                      33,80 €/kk

Siirtomaksu                                                      12,16 €/MWh (ylempi lämpöarvo)

Energiavero                                                     28,95896 €/MWh (alempi lämpöarvo)

Energiamaksu (ylempi lämpöarvo):

Energiamaksu maksetaan käytetyn maakaasuenergian mukaan. Maksu perustuu yleisesti käytössä olevaan kaasumarkkinoiden kuukausittain vaihtuvaan TTF-hintaindeksiin. Energiamaksu lasketaan TTF-hintaindeksin kolmen kuukauden liukuvaan keskiarvoon, johon lisätään kiinteä myyntimarginaali 26,84 €/MWh (sis. alv 24 %) 1.3.2024 alkaen. Marginaali kattaa kaikki maakaasun hankinnasta syntyvät kustannukset.

KuukausiEnergiamaksu €/MWh (sis. alv 24%)
Toukokuu 202460,60 €/MWh (sis. alv24%)
Huhtikuu 2024 61,06 €/MWh (sis. alv24%)
Maaliskuu 202465,14 €/MWh (sis. alv24%)
Energiamaksu ilmoitetaan jokaisen kuun ensimmäisenä arkipäivänä.

EU:n maakaasumarkkinadirektiivi perustuen, kaasu mitataan ja laskutetaan 1.1.2020 alkaen ylemmässä lämpöarvossa alemman lämpöarvon sijaan. Suomen valtion verotaulukot perustuvat alempaan lämpöarvoon, täten niiden hinta pohjautuu alempaan lämpöarvoon. Ylemmän lämpöarvon mukainen maakaasumäärä muutetaan alemman lämpöarvon mukaiseksi jakamalla se kertoimella 1,1088.