Kädet yhdessä ja alla luontoa sekä taloja

Vastuullisuus

Vastuullisuus kuuluu jokapäiväiseen toimintaamme. Pidämme sitä hyvän liiketoiminnan perustana. Vastuullisuustyössämme keskeisiä tavoitteita ovat erityisesti ilmastonmuutokseen vaikuttaminen eli ilmastoneutraalin lämmön tuotannon tavoitteleminen, korkeatasoinen turvallisuustyö sekä jatkuva dialogi sidosryhmiemme, erityisesti asiakkaiden, kanssa.
Työmme taustalla on sertifioidut ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät (ISO 14001 ja ISO 45001)

Tutustu Loimuan vuoden 2022 yritysvastuuraporttiin alta:

Ympäristövastuu

Tuotamme kaukolämmön aina paikallisesti lähellä kotiasi. Uusiutuvia energialähteitä, kuten metsähaketta, käytimme viime vuonna 88,6%.  Joillakin paikkakunnistamme tämä luku on vielä suurempi ja viime vuosina tehdyt investoinnit nostavat uusiutuvien polttoaineiden osuutta merkittävästi, esim. Hämeenlinnassa tällä hetkellä 93 % polttoaineista on uusiutuvia. Uusiutuvat energialähteet, lyhyet kuljetusmatkat ja järkevä logistiikka jättävät ympäristöön kevyen hiilijalanjäljen. 

Lue lisää uusiutuvien energialähteiden käytöstä: Uusiutuvilla kohti hiilineutraalia lämmön tuotantoa

Päästöt pienentyneet merkittävästi

Yrityksemme päästöt ovat vähentyneet viiden viimeisen vuoden aikana 69 %:ia. Vuonna 2022 oman tuotantomme päästöt olivat 23 202 tonnia hiilidioksidia ja päästökerroin 34,8 kg CO2/MWh.

Tähän ovat vaikuttaneet tavoitteellinen työ kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa, mm. käyttöönotetut investoinnit uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämiseksi. Olemme investoineet mm. Hämeenlinnan Vanajan voimalaitoksen sekä Laukaan lämpölaitoksen uusiin biokattiloihin sekä Tikkakosken uuteen lämpölaitokseen.

Hukkalämpöjen hyödyntäjä

Tuotamme pääosan myymästämme kaukolämmöstä itse, mutta hankimme myös muutamalla paikkakunnalla lämpöä yhteistyökumppaneiltamme. Lisäksi hyödynnämme eri toimijoiden prosesseissa syntyvää hukkalämpöä kaukolämmön tuotannossa. Loimuan koko lämmön myynnistä uusiutuvan ostolämmön ja hukkalämmön osuus on 24 %.

Kumppanuutemme perustana ovat turvallisuus, luotettavuus ja ympäristöstä huolehtiminen.
Tämä tarkoittaa molemminpuolista korkeatasoista vastuullisuutta. Kumppaneitamme ovat St1 Biofuels, Hämeenlinnan Seudun Vesi, SSAB, StoraEnso, Alva, Tervakoski Oy, Metsäliitto, Junnikkala ja Vapo.

Tavoitteena 100 % hiilineutraalius

Tavoittelemme vuoteen 2030 mennessä täysin päästötöntä kaukolämmön tuotantoa. Lue tarkemmin miten tähän 100% hiilineutraaliuteen pyrimme: https://www.loimua.fi/ajassa-ja-blogi/loimuan-hiilineutraaliuspolku-viitoittaa-keinot-hiilineutraaliin-lammontuotantoon/

Loimuan hiilineutraaliuspolku

Energiatehokkuus on tärkeä osa yrityksemme toimintaa. Mitä tehokkaammin energiaa hyödynnetään, sitä vähemmän energiaa tarvitsee tuottaa. Olemme sitoutuneet noudattamaan elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta. Kehitämme myös asiakkaidemme sekä ympäristön hyödyksi uusia, energian käyttöä tehostavia ratkaisuja. Olemme tuoneet kaukolämmön rinnalle aurinkolämpö- ja poistoilmalämpöpumppuratkaisuja. Tarjoamme lämmityksen etähallintapalvelua, joka optimoi tekoälyä hyödyntäen asuntojen lämmitystä ja vähentää näin turhaa energian käyttöä.

Asiakkaamme voivat seurata omaa energian käyttöään maksuttomassa Asiakasnet-palvelussamme ja näin kiinnittää huomiota omaan energiankäyttöönsä. Annamme asiakkaillemme myös neuvoja energiatehokkuudessa sekä koulutamme henkilöstöämme ympäristöasioihin.

Eettiset periaatteet ja ilmoituskanava

Vastuullinen toimintakulttuuri on meille tärkeää ja olemme sitoutuneet eettisten periaatteidemme noudattamiseen. Edistääksemme vastuullista toimintaamme, käytössämme on ilmoituskanava huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoittamiseen.
Löydät sen täältä: https://www.loimua.fi/loimuan-ilmiantokanava/

Turvallisuus

  • Pidämme tärkeänä, ettei kukaan sairastu tai muuten vahingoitu tekemänsä työn seurauksena – päämäärämme on nolla tapaturmaa tai työperäistä sairastumista.
  • Yhtiön johto ja koko henkilöstö sekä yhteistyökumppanit sitoutuvat vammojen ja terveyden heikentymisen ennaltaehkäisyyn luomalla turvalliset ja terveelliset työolosuhteet.
  • Sitoudumme myös työhömme liittyvien vaarojen poistamiseen ja riskien vähentämiseen.

  • Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti lisätäksemme tietoisuutta oman toiminnan ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmista.
  • Sitoudumme kuuntelemaan ja osallistamaan henkilöstöämme, heidän edustajiaan sekä tarvittaessa myös kumppaneitamme päätöksentekoon työterveyteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Yhteistyö ja sponsorointi

Sponsorointiyhteistyössämme keskitymme tällä hetkellä toimialueemme paikallisen lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen. Yhteistyömme perustuu pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka sopivat arvoihimme. Yhteistyö tukee sponsorikumppanin ja Loimuan toiminnan tavoitteita tasavertaisesti sekä luo mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan.

Loimua Areena, Hämeenlinna
Olemme Hämeenlinnassa sijaitsevan monitoimiurheilutalon, Loimua Areenan, pääyhteistyökumppani.
www.liikuntahallit.fi/liikuntapaikat/liikuntahallit-ja-salit/loimua-areena/

Hämeenlinnan Jalkapalloseura HJS, Hämeenlinna
Olemme Hämeenlinnan Jalkapalloseuran yhteistyökumppani. Loimua-peliliiga liikuttaa kesäisin satoja tyttöjä ja poikia yhden suomalaisten suosikkilajin, jalkapallon, parissa. Yhteistyösopimuksemme sisältää muita aktiviteetteja näkyvyyden ja markkinointiviestinnän muodossa.
www.hjs.fi

HPK
Näkyvyyden lisäksi tukemme kohdistetaan erityisesti HPK:n junioritoimintaan ja palkitsemme kuukauden juniorijoukkueen.
www.hpk.fi

Oulaisten Huima, jalkapallojaosto
Tuemme Oulaisten Huiman jalkapallojaostoa mahdollistaen osaltamme lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastamisen. Näkyvyyden lisäksi palkitsemme kesäisin kuukauden juniorin.
www.oulaistenhuima.fi

Peliitat, Heinola
Tukemme Peliitoille on varmistamassa Leijona kiekkokouluun valmennustukea ja lisäksi palkitsemme joka kuukausi seurasta yhden junioripelaajan kuukauden juniori -palkinnolla.
www.peliitat.fi

Heinolan latu ry, Heinola
Toteutamme yhdessä kumppanimme kanssa syksyisin järjestettävän Juustopolku-tapahtuman. Olemme tehneet yhteistyötä myös muiden aktiviteettien, kuten keväisen pyöräilytapahtuman, merkeissä.
heinolanlatu.suomenlatu.org

JJK, Jyväskylä
Yhteistyösopimuksemme sisältää JJK:n kuukauden juniorijalkapalloilijan valinnan sekä muita aktiviteetteja näkyvyyden ja erityisesti sähköisen viestinnän muodossa.
www.jjk.fi

JYP Jyväskylä
Palkitsemme kaudella 2022-2023 kuukauden juniorin. Lisäksi yhteistyösopimuksessamme sisältää erilaisia aktiviteetteja mm. näkyvyyden osalta.
www.jypliiga.fi/

O2-Jyväskylä
Tukemme salibandyseuralle sisältää näkyvyyden lisäksi erikseen lahjoituksen seuran tukirahastoon. Tämä mahdollistaa osaltaan mahdollisimman monen nuoren harrastuksen.
www.o2-jkl.fi

Jääkobrat ry, Oulainen
Olemme solmineet yhteistyösopimuksen lasten ja nuorten jääkiekkoharrastukseen keskittyvän urheiluseuran, Jääkobrat ry:n kanssa. Mainonnan lisäksi kumppanuutemme sisältää Loimua-turnauspäivän.
www.cobrat.fi